Effekten Av Annonser Inte Alltid Positiv!

textmakarna bakom spelindustrin

Att spelmarknaden omsätter miljoner är ingen nyhet. De stora operatörerna har flitigt uttnyttjat media för både sin konventionella och digitala marknadsföring. Inte heller det är något nytt. 
Att konsumentverket jagar hack i häl med bolagens annonser och visar på brister i hanteringen av spelreklamen och spelinspektionen utfärdar varning efter varning är inte heller nytt.

Så varför fortsätter debatten och hur påverkar den oss som arbetar i kringområdet av denna enorma industri? Jag tänker på mig själv som text tillverkare och översättare. Jag tänker på de som säljer bilder till reklamen. Jag tänker på de som bidrar med bättre finansiella lösningar för snabba transaktioner från spelarna till spelbolagen. Jag tänker på de som tillverkare spelen och marknadsför dessa. 

Jag är sedan flera år flitigt anlitad som skribent av blog artiklar, utredningar och analyser av företag som på olika sätt berör spelindustrin. Mina uppdragsgivare kommer från olika håll.

En del är verksamma inom digital marknadsföring med en eller flera speloperatörer som klienter. Direktiven är klara och uppdragen ofta annonsinriktade med syfte att uppmuntra spel. Pekpinnarna från konsumentverket når inte fram till instruktionen för annonstexten.

Ofta skriver jag för affiliate sidor som Svennecasinos.com där jag försöker ge en så objektiv bild som möjligt, uppdragsgivaren betonar pekpinnarnas betydelse då de varken vill stöta sig med lagen eller spelbolagen. Och så har vi spelbolagen själva som beställer översättningar av material framtaget för länder där regelverket är annorlunda och inte alltid passar mallen från svenska konsumentverket.

Frågan man ställer sig som utomstående är vad effekten är av denna katt och råtta lek och varför konsumentverket anser det så viktigt att just spelreklam begränsas? 

Advokaterna av en liberal spelreklam lyfter fram att både fetma och matmissbruk är betydligt mer utbrett än spelmissbruket. Någon begränsning av reklamen för ohälsosam, fet och onyttiga livsmedel finns inte, såvida varan inte är direkt hälsofarlig. Att en produkt kan ge upphov till fetma är inte skäl nog att begränsa reklamen för varan.

Följdfrågan blir därför, varför anser man just spelreklamen så förödande. Svaret ligger givetvis i omfattningen av missbrukets negativa konsekvenser på individ och samhäll.

Ett spelmissbruk innebär nämligen så gott som alltid en ofrånkomlig ekonomisk katastrof som påverkar inte bara individen själv utan även människor i dess närhet. 

Den sociala påverkan är inte dessto mindre. Ett spelmissbruk kan liknas vid ett drogmissbruk som drar in samtliga runt den drabbade i en negativ destruktiv spiral. 

Den svenska spellagen har historiskt alltid varit förankrat i målet att "förhindra spelandets negativa konsekvenser". Själva förutsättningen för spelmonopolet har legat i det nationella ansvaret för att förhindra spelberoende. Hur lyckosamt spelmonopolet faktiskt har varit i detta avseende har flitigt diskuterats. Spelmissbruk existerar i samtliga länder där regeringen kontrollerar spelmarknaden. I dessa länder har det också visat sig svårt för regeringen att kontrollera och förhindra en illegal framväxt av spelmiljöer. I de länder som valt att avreglera spelmonopolet har man ofta hänvisat till just dessa argument. Ofta bara för att upptäcka att ambitionen att släcka en eld, ofta tänder en annan.

När spelmarknaden väl är oreglerad, hur tar man som nation fortsatt ansvar för att förhindra spelmissbruk? Strålkastarljuset riktas återigen på reklamen, annonserna, marknadsföringen.

Annonser ger effekt. Kanske inte alla men låt oss utgå från att en väl planerad och utförd marknadsföring når resultat. Annonsen träffar den målgrupp den är avsedd för. Mottagaren agerar enligt annonsörens förväntningar. Det vanliga exemplet är reklam för livsmedel. En effektiv annons för ett nytt livsmedel ger utslag på en ökad efterfrågan av produkten. Annonsen har en positiv effekt och alla inblandade är nöjda.

Annonser och reklam för spelindustrin har också visat sig ha effekt. En reklam för ett online spelbolag på TV har visat sig öka i antalet sökningar på Google för den specifika operatören. Hos operatören syns ett ökat antal nyöppnade spelkonton minuterna efter reklamens sändning. Effekten är positiv hos avsändaren men negativ för samhället som sådant. Åtminstone om vi anser att spelandet ska begränsas. All effekt av annonsering och marknadsföring är inte positiv. Därför jagar konsumentverket i hälarna på spelbolagen. 

Vad framtiden har att utvisa återstår att se. Under tiden bör vi alla vara medvetna om att annonser som faktiskt ger effekt, i vissa fall riskerar att leda till social och ekonomisk katastrof för den vars annonsen lyckades påverka. Som texttillverkare försöker jag anpassa mig efter uppdragsgivarens önskemål samtidigt som jag försöker hålla mig inom ramarna för den svenska spelmarknadsmodellen för att främja en måttlig och frisk spelindustri.